Vrij rijden overeenkomst

Vrij rijden overeenkomst Pasmanmanege

– Vrij rijden is toegestaan in de uren dat de rijhal niet verhuurd is aan derden, de Stichting maakt kenbaar wanneer de hal bezet is. 
– Leden van Menvereniging “De Vrije Aanspanning” en RV en PC Steenwyck betalen 110 euro per kalenderjaar, niet leden 160 euro  (kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december).
– Aanmelden dient te geschieden bij bestuursleden van de Stichting.
– Bij aanmelding dient ook direct de betaling te geschieden inclusief 25 euro sleutelgeld. 
– Bij beëindiging overeenkomst en inleveren sleutel, wordt sleutelgeld terugbetaald. 
– Bij verlies van de sleutel kan tegen betaling van 25 euro een nieuwe ter beschikking worden gesteld.
– Mest in de rijhal, opzadelruimte en op de parkeerplaats dient door te gebruiker te worden opgeruimd, kruiwagen en schep zijn hiervoor aanwezig.
– Gebruik van hindernissen is toegestaan, graag na gebruik terug zetten. 
– Het is niet toegestaan om paarden/pony’s los in de rijhal te laten lopen.
– Het is niet toegestaan om paarden/pony’s in de rijhal te longeren.  
– Na gebruik de lichten uit en de deur op slot. 
– Deze overeenkomst is persoonsgebonden en voor maximaal 2 paarden/pony’s per overeenkomsthouder. 
– Bij gemaakte schade aan de accommodatie dient u dit direct te melden aan het Stichtingsbestuur. 
– Iedere gebruiker maakt gebruik van de rijhal op eigen risico, de Stichting kan nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld. 
– Deze overeenkomst dient ondertekend en voorzien van naam en datum ingeleverd te worden bij de Stichting.